V období od 20.7.2019 do 4.8.2019 bude ve firmě (stejně jako každý rok) probíhat celofiremní letní dovolená. Veškeré objednávky zboží popř. dotazy doručené do MP JET v tomto období, budou vyřizovány neprodleně po tomto termínu a to v pořadí, v jakém byly přijaty.