porovnání velikosti M1,6 a M3

Celý loňský rok byl v MP JET ve znamení příprav nových technologií, tak aby bylo možné začít vyrábět výrobky, které byly po nás požadovány, ale jejich výroba nebyla dříve z technologických důvodů možná. Takovým typickým výrobkem jsou malé napínáky a obecně díly s malými dlouhými závity

Malé a dlouhé vnější závity (zejména pod M2 a s poměrem l/d přes 5) se produktivně dají pouze válcovat - klasické řezání je pomalé, drahé a nepřesné. Válcované zavity mají navíc jasně lepší pevnostní parametry, zejména díky tomu, že nedochází k přerušení vláken materiálu a materiál je válcováním mechanicky zpevněn. Naše současná výrobní technologie umožňuje seriovou výrobu malých závitů tvářením od M0,35x0,07, včetně výroby odpovídajících nástrojů a polotovarů dílců. Proto od počátku roku 2010 dochází v sortimentu napínáků k následujícím změnám:

- jsou doplněny rozměry se závity M2, M1,6 - menší závity budou výhledově též k dispozici
- rozměry těles napínáků jsou vzhledově optimalizovány
- pro každou velikost závitu jsou nyní vyráběny dvě délky těles
- pro každou velikost závitu jsou k dispozici oba typy koncových částí (s oky a s drážkou)
- nově je doplněna do označení délka v minimálním a maximálním stavu (např. 21/31) - jedná se o rozteč os otvorů ok

sortiment napínáků M1,6 - M3 napínák s koncovkou s drážkou zálisek pro lanko koncovka napínáku s drážkou