Do vhodného dřevěného hranolu vyvrtáme otvor pro zasunutí konektoru tak, aby nám při práci nepadal. Lze použít i PTFE (polytetrafluorethylen - Teflon), ovšem kromě podstatně vyšší ceny to nepřináší žádné zásadní výhody.  
Dále budeme potřebovat:
1. Cínovou pájku - nejlepší je Sn62,5Pb36Ag1,5 průměr 1 mm, vhodná je též Sn63Pb37E - měla by obsahovat tavidlo MTL401.
2. Vhodnou páječku - výkon alespoň 30W, ideál je 50-80W. Zde je použit Weller WSD-80, kterým jsou osazena pájecí pracoviště v MP JET, pro běžnou práci ale není zdaleka nutný. Možnost regulace teploty je dobrá, pro uvažovanou WSD-80 je optimum někde okolo 240°C.
3. Kapalnou pájecí kapalinu, doporučená je "F1", (nutno omýt), lze použít i "R". Pracoviště by mělo být dobře osvětlené, nucený odtah je výhodou.
Vlastní konektory vložíme do připravených děr v "stojánku".
Do otvoru lehce přidáme pájecí kapalinu, rozhodně neplatí, že "více je lépe". Pokud by lahvička měla snahu "téci", lze použít pro přenesení dřevěné třísky.
Opřeme hrot páječky o límec konektoru a vložíme cínovou pájku tak, aby se opírala o dno konektoru. Po roztavení cínu vyplníme prostor pro budoucí vodič z cca 50-75%.
Vlevo je konektor před vyplněním cínem, vpravo je správně vyplněná dutina optimálním množstvím pájky.
Pomocí ostrých štípacích kleští oddělíme vhodně dlouhý konec kablíku. Střih musí být čistý, neotřepaný.
Pomocí ostrého nože (X-Acto, Excell, skalpel ap.) dokola nařízneme silikonovou izolaci. Dbáme, abychom neporušili vlastní měděné jádro vodiče.
Konec kablíku by měl vypadat takto. Délka obnažené mědi koresponduje s hloubkou otvoru konektoru.
Obnaženou část mědi navlhčíme pájecí kapalinou a ocínujeme. Pájky je třeba použít správné množství, ne přebytek.
Opět přidáme malé množství pájecí kapaliny na čelo ocínovaného konektoru.
Pájecí kapalinou navlhčíme také i konec ocínovaného kablíku.
Hrot páječky opřeme o čelo konektoru a ocínovaný kablík opřeme o hladinu cínu uvnitř konektoru. Počkáme, než se začne tavit cín v konektoru. Poté se roztaví i cín na konci kablíku.
Opatrně zasuneme (aby se neroztřepil) konec kablíku do roztaveného cínu v otvoru konektoru.
Po odejmutí páječky spoj necháme bez pohybu vychladnout.
Připájený konektor omyjeme v lihu (toluenu, v nouzi i v acetonu). Pozor, aby použitý prostředek nenapadal plast nádobky, popř. silikonovou izolaci kablíku (aceton!). Proto myjeme při pohybu v kapalině a rychle. Osušíme proudem vzduchu.
Připravíme si vhodný kousek smršťovací izolace.
Kablík s připájeným konektorem a navlečenou izolací opět vložíme do otvoru v dřevě tak, aby se osazení konektoru i izolace opíraly o horní plochu dřeva.
Pomocí horkovzdušné pistole zasmrštíme izolaci.
Pohled na připájený a zaizolovaný konektor.