Firma MP JET Engines byla založena p. Milanem Porkristlem st. začátkem roku 1990. Společně se svým synem, Milanem Porkristlem ml. se zabývali výrobou malých spalovacích motorů pro modeláře. Prvním seriovým výrobkem byla replika motoru LETMO MD 0,6. Výroba probíhala ve dvou malých místnostech, prakticky v jednom člověku. Protože o motory byl velký zájem, začalo se s vývojem vlastního motoru se zdvihovým objemem 0,8 ccm. Při tom vyvstala potřeba výroby plastových vstřikovaných dílů (difuzer, zadní víko apod.). Tato nová technologie umožnila rozšířit sortiment výrobků o plastové příslušenství. Velký zájem o tuto modelářskou "bižuterii" vedl k přestěhování do větších prostor, byli přijati další zaměstnanci.
V r.1993 k stávajícímu sortimentu logicky přibyla výroba modelů letadel. V polovině roku 1995 došlo k rozhodnutí firmu rozdělit na dva nové subjekty. Milan Porkristl ml. s manželkou a jedním společníkem odkoupili od p. Milana Porkristla st. výrobu modelářských spalovacích motorů a výrobu kovového i plastového příslušenství a založili společně novou firmu, která si ponechala původní název MP JET Engines. Původní firma byla přejmenována na World Micro Planes (WMP) a ponechala si výrobu modelů letadel a prodej malých obráběcích strojů Sherline a elektrického nářadí Dremel.
Nová firma MP JET Engines těsně po tomto rozdělení zakoupila dva malé rychloběžné vstřikolisy Arburg, které umožnily skutečně velkoseriovou výrobu plastového příslušenství. Přibývají také další automatické obráběcí stroje - objem výroby a sortiment dramaticky narůstá. S postupujícím časem začíná být modelářské příslušenství převažující, výroba spalovacích motorů naopak ustupuje do pozadí, proto dochází v r.2001 k jejímu zastavení. Koncem tohoto roku odchází společník firmy p. Miroslav Sigmund do důchodu, firma k 1.1.2002 mění právní statut z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. V této době přichází do firmy ing. Jan Hajič s nápadem výroby BLDC elektromotorů pro použití v leteckých modelech, díky jeho celoživotním zkušenostem je technologie velmi brzo připravena, na výstavě Model Hobby 2002 se již elektromotory prodávají. V následujících letech firma intenzivně pracuje na dalších typech elektromotorů a stále zlepšuje technologií a strojní zázemí.
V současné době firma zaměstnává cca 40 pracovníků, výroba je silně automatizovaná, na výrobní ploše přesahující 1500 m2, výrobky MP JET jsou exportovány prakticky do celého světa.